”Att ha diabetes är ett heltidsjobb” hålla reda på blodsocker, , insulinenheter, fysisk aktivitet, räkna kalorier ( kolhydrater) också vidare. Och att du ha 2 komplicerade diagnoser blir övermäktigt, så diebetes och ätstörning hör inte ihop!

Genom att uppmärksamma och att vara tydlig med att det finns en stor risk att utveckla en ätstörning i sambeand med Typ 1 Diabetes, har drabbade och föräldrar möjligheter att vara uppmärksamma på att signaler och tecken.

Tecken på en ätstörning är alltid ett förändrat beteende, äter annorlunda, rör sig mer eller mindre, rastlöshet och koncentrationsförmågan ökar erespektive minskar. Flickor med en Typ 1 Diabetes har 2 gånger så stor risk att utvecka en Anorexia Nervosa som flickor utan Diabetes. OCh har du haft Typ 1 diabetes längre än 7 år är risken 30 % större att drabbas av ” vilken ätstörning som helst” det vill säga anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning.

De olika diagnoserna Anorexi, bulimi och hetsätningsstörning ter sig olika hur patienterna  använder sig av att regelera insulinet.

Vid en Anorexi, är det främst strävan att bli smal som gör att diabetes patienterna inte tar tillräckligt med insulin och det restriktiva ätandet kräver inte heller fulla doser.

Vid Bulimi och hetsätningsstörning är det svårare att reglera insulinet då det kaotiska ätandet ställer till reglering av antal enheter. En person som är drabbad av bulimi eller hetsätningsstörning kan manipulera insulindoserna så de matchar hetsätningen och kompensationen med kräkningar, laxermedel eller vätskedrivande.

Genom att behandla ätstörningen så kan vi också nå stabilitet i diabetesförloppet. En rutinmässig måltidsordning med en välkomponerad meny under dagen ger stabila blodsocker och insulin nivåer. God sömn, vila och återhämtning och meningsfullsysselsätting ger också ett stabilt blocsocker. Det är viktigt att arbeta tvärprofesionellt och har ditt barn eller anhörig diabetes i samsjuklighet tillsammans med diabetes så begär ett samarbete med specialistvården.

Igår den 20211013 hade vi en lucnh förelösning med Doktoranden i Omvårdnad Linda Rönnberg på Mittuniversitetet gästar oss för att berätta mer om projektet där man bland annat i pågående forskning ser tendenser i forskningsmaterialet, att det fokus på mat det ofta innebär att leva med typ 1 diabetes, kan vara en utlösande faktor för att utveckla en ätstörning.

Det är en livsfarlig kombination att ha typ 1 diabetes och en ätstörning. säger Linda och vill du se hela föreläsingen finns den här:

vill du läsa mer om mig och hur jag kan hjälpa dig:

https://karolinapalmberg.se/atstorningsexperten/

https://www.weandsports.se/nyheter/fa-hjalp-atstorningar-i-stockholm/

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.