Du kan vara en superskicklig expert, många utbildningar och ett enormt driv, du vill dina patienter, klienter, kunder, medmänniskor så väl och ändå väljer du att använda bransch specifika ord och uttryck…Använd ord som alla förstår, handlar denna text om. Att möta dina medmänniskor där de är och vad de kan förstå just du och där skapar tillit till att de ska lyssna på dig och förstå vad du förmedelar så blir mötet äkta och på riktigt.

Idag har jag träffat Frida 15 år som uttryckte det så bra:

varför kan ni vuxna inte använda ord som vi barn kan förstå?

Jo det är ju rimligt, eftersom vi vuxna gärna vill förmedla information, fakta, konsekvenser och ibland hot. Vi vuxna har också en tendes att berätta särskilt för barn och ungdomar hur vi ser på världen, våra erfarenheter och vad vi faktiskt vill förmedla bottnar sig oftast i en känsla av oro, vi vill förmedla omsorg och omtänksamhet och ändå blir det så fel.

Att prata med barn och ungdomar handlar om att skapa en tänkande miljö. En miljö där du kan känna dig välkommen. Skaffa dig information , bli uppmärkasamad och uppskattade för den du är just nu, du behöver vara närvarande och intresserad och jag tänker också ha ett ödmjukt självledarskap. Sätta den du lyssnar på i fokus och släppa på prestige och tro att du vet bäst.

Ingen människa klarar sig själv utan vi behöver varandra. I stort och smått, långt bort i världen och väldigt nära. Att hjälp sig själv och andra är en central del i att vara människa, att göra gott för sig själv och andra skapar hälsa och ger härlig känsla i kroppen

Jag tänker att utgå ifrån perspektivet att alla tänker bäst själva, att vi inte avbryter varandra och att hjärnan gillar att jobba utifrån frågor.

  • Var konkret.
  • Gå ifrån ältandet av vad som varit- prata i nutid ( presens)
  • Prata i jagform- jag tycker att… Jag är orolig för dig. Jag ser att …
  • Jobba fram en lösning som passar de inblandade

Att lägga tillbaka ansvar till den som äger situationen och ser till att de har möjligheter, resurser och verktyg att lösa sin situation. Empowerment och rescilience när det fungerar som bäst- egenmakt att lösa sina egna problem och förmåga att resa sig igen efter en motgång.

Det luriga är att våga be om hjälp. Kan du hjälpa mig med..? jag behöver hjälp med …har du tid att.. dessa få ord kan vara bland det svåraste att säga.
Rädsla att be om hjälp, hänger ihop med rädslan att bli avvisad, jag klarar mig själv tanken är lättare att hantera än att utsätta sig för risken att bli nekad att få vara med eller att bli nekad att få hjälp.

I vår tid har uttrycket ensam är stark slagit rot och det verkar vara så mycket fokus på att vi ska klara allting själva.

I min värld är ensam inte stark utan jag gillar att samskapa att vi tillsammans bygger en lite bättre värld att leva i, tillsammans med andra och med varandra. Att vi vågar uppmuntra varandra och oss själva att tänka självständigt, uppskattar nya tankar och skapar skillnad mellan tanke känsla och handling. Genom att uppmärksamma tankar och känslor och i lugn och ro och uppmuntra självständigt tänkande kan vi hjälpa andra och oss själva och hitta alternativa lösningar vilket bidrar till en lite bättre värld att leva i ensam och tillsammans!

  • Hur kan jag hjälpa dig?
  • Kan du hjälpa mig?

OCH  kan ni vuxna använda ord som vi barn kan förstå hälsar Frida 15 år.

Ja det är väl en rimlig önskan….//Karolina

https://www.bonusmaman.com/nr-7/karolina-palmberg/

https://coachingfederation.se/nr-4-coaching-som-verktyg-vid-a%cc%88tsto%cc%88rningar-och-psykologisk-oha%cc%88lsa/

Lämna ett svar