Ätstörningsexperten

I snart 20 år har jag arbetat med människor som på olika sätt haft en ätstörning.
Jag har jobbat med barn, ungdomar och vuxna och pensionärer, kvinnor och män, flickor och pojkar och med familjer.

Undervikt, övervikt och normalviktiga, för det sitter inte i vikten utan i tankar och känslor om kroppen och vikten!

Som #ätstörningsexperten ser jag att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla genom att vara ett samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp.

Jag är ett professionellt samtalsstöd: jag vill träffa er i en trygg miljö, på era villkor och erbjuda något nytt och unikt, och tillsamman skapa kraftfulla resultat. Vi träffas och pratat och ingen förändring behöver göras där och då utan vi gör en kartläggning av NUET och ser över vad som behöver göras och vad som redan fungerar.

Du som förälder / anhörig eller närstående får möjlighet att berätta om din oro och dina funderingar och det utan att bli avbruten eller ifrågasatt, vi lyssnar på varandra i tur och ordning.

Jag erbjuder ett kostnadsfritt första samtal: ring 0702260746 så pratar vi!

Om du efter det samtalet vill boka ett hembesök eller samtal via zoom eller Skype eller Facebook Messenger så bokar vi det!

HJÄLP FINNS – TA DEN!
inga frågor eller funderingar är för små eller för stora för ett 1a samtal.

200228 Karolina Palmberg
Foto: Rickard Nilsson
© Rickard Nilsson Bild AB