Kundaliniyoga

Om Kundaliniyoga

Vår tidsanda är snabba och intensiva förändringar där mental och fysisk balans blir allt viktigare. Kundaliniyoga erbjuder kraftfulla och enkla rörelser, andningstekniker, mantra, lång vila och meditation. Du ökar ditt medvetande och din fysiska hälsa, genom att arbetar systematiskt får vi förutsägbara resultat. Det är livsviktigt att du andas. Genom att öva på korrekt andning utvecklas med tiden din uthållighet, din intelligens och intuition. Att öva på att fokusera ger lugna tankar, ett stilla sinne och en möjlighet att ta sig an livets olika utmaningar och våga ställa de svåra frågorna. Den långa vilan ca 11 miuter är en central del av yogapasset. Genom att vila efter rörelse, ges kroppen en möjlighet att ta emot nyttan av rörelsen och effekterna maximeras. Efter vilan görs en meditation.

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan föddes den 26/8 1929 i nuvarande Pakistan. Han blev själv mästare vid 16 års ålder i Kundaliniyoga och healing metoden SatNamRasayan. 1969 fick han en inbjudan att undervisa Yoga vid universitetet i Toronto. Han förstod så småningom att hans uppgift i detta liv var att föra yogan till västerlandet. Han bestämde sig för att lära ut kundaliniyoga öppet för att tekniken är synnerligen effektiv, vilket passar det västerländska sinnet. Han har lämnat efter sig tusentals yogapass och meditationer.

” Keep up and you will be kept up!” 
– Yogi Bhajan

Cold depression

Yogi Bhajan, myntade redan 17/10 2000 begreppet cold depression: Ett tillstånd av depression du inte är medveten om. Självsabotage, känsla av att inte räcka till & ständig närvaro av stress i kroppen. Vad vi behöver är självmedkänsla som ger oss vitalitet kraft & styrka att lyssna på oss själva & andra. En kursplan består av utvalda kriyor, meditationer, andnings & tankeövningar. Cold depression kursen kan ses som ytterligare ett verktyg i lådan för att bryta stress och oönskade mönster.

Cold depression genomsyrar mitt sätt att undervisa yoga på i alla mina kurser.

Läs mer

Vill du läsa mer om Yogi Bhajan och Kundaliniyoga kan du gå in på Kundaliniyoga i Sverige eller på den internationella sajten. Du kan även läsa mer på 3ho som är en paraplyorganisation för alla som utövar kundaliniyoga i världen eller gå in på kriteachings som utbildar yogalärare i kundaliniyoga över hela världen.

skySKY:s kvalitetssymbol