Coaching

Behöver du en coach?

Jag erbjuder professionell coaching enstaka samtal eller paketlösningar.Jag coachar i alla ämnen exempelvis livsstilshälsa, medberoende, rehabilitering, karriärcoaching eller omställning, medarbetare/chefer, individer/team. Eller vad just du eller din organsiation behöver.

Nytta med en coach?

Klienten får hjälp av coachen att lösa problem fatta kontruktiva och kreativa beslut, hitta lösningar och alternativ. Coaching svarar på frågorna:
• Hur?
• När?
• Vad?
• Vem?
• Varför?

Om Coachning

Coaching är en professionell samtalsmetodik som utgår från NUET och arbetar sig framåt mot;
• Mål
• Drömläge
• Passion
Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential. En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar.
En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och att hållas ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer. Olika roller: Klient och kund. För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att skilja mellan klienten och kunden. I de fall då klienten och kunden är samma person används benämningen klient. I de fall då det rör sig om olika personer har ICF definierat dessa roller som:
Klient: Klienten är den som blir coachad.
Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Coachavtal skall under alla omständigheter tydligt klargöra de rättigheter, roller och ansvar som såväl klient som kund har.

ICFs 11 kärnkompetenser

Följa etiska riktilinhjer och professionell standard,etablera coachingöverenskommelsen, skapa tillit och närvaro med klienten, skapa coachingnärvaro,lyssna aktivit och ställa kraftfulla frågor, arbeta med direkt kommunikation, skapa medvetenhet och utforma handlingar, planera och sätta mål och hantera framsteg och vara ansvarstagande.

Vill du veta mer

Läs mer om ICF – International Coach Federation.
ICF