Vad är coaching enligt mig

Sedan 2012 har professionell coaching varit det verktyg som jag använt mest i mitt dagliga arbetsliv. En kraftfull metod som består av en blandning av filiosofi, psykologi, språkvetenskap och pedagogik. Ungefär de ämnena  som jag pluggade på universitetet i slutet på 1900 talet. Professionell coaching är en kvalificerad metod för

Selektiv ätstörning

Selektiv ätstörning- hur kan vi våga prata om vad det är som fungerar och vad som inte fungerar ? Att förstå någon med ett selektivt och restriktivt ätande kan vara  väldigt ångestskapande för omgivningen. När ett barn eller ungdom uppvisar ett selektivt ätande skapar det oro hos anhöriga. Detta handlade

Generation Pep Jämlik hälsa 20201112

JÄMLIK HÄLSA Alla barn och unga i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Faktum är att hälsan idag inte är jämlik och förutsättningarna ser olika ut beroende på ålder, kön och socioekonomiska faktorer. Istället för att hälsoklyftorna minskar ser vi att trenderna pekar

facebooklive: Talk to me 20201023

Facebooklive: Talk to me  20201023 med Niklas Zilliacus digital hälsoexpert och grundare av https://getoyama.com/ Med den starka visionen: ”Imagine a world where every human has a positive social impact. Our vision is to enable individuals to evolve into balanced humans that will take care of themselves and each other. This

att vara coach i en tänkande miljö

Att vara coach i en tänkande miljö handlar denna text om och det är mitt absolut bästa lifehack och någonting jag både är väldigt stolt över och väldigt glad över att vara. Nancy Klein skapade och utvecklade metoden Time to Think och min goda vän My utbildade sig i metoden

anhörigstöd via zoom 20201028

Anhörigstöd via zoom 20201028 klockan 1830-20 #ätstörningsexperten och Yoga Vayu bjuder in till ett samtal. Nästa onsdag är det dags för en världspremiär! En öppen föreläsning på Zoom riktiad till dig som  är anhörig till någon som mår dåligt. Det svåraste som finns är att vara närstående till någon som

Självläkning från emotionella trauman.

Här är dagens live med mig och Chiara  självläkning från emotionella trauman. .https://www.facebook.com/671542025/videos/10157547667397026/ Vad är emotionella trauman och går det att läka sig själv från dem. Ett emotionellt trauma är ett psykologiskt spänniingstillstånd och vissa behöver vi professionell hjälp med att läka och en del i truamat kan vi läka

WorldMentalHealthDay2020

WorldMentalHealthDay2020 Egentligen borde alla dagar handla om fysisk och psykiskt välmående, men enligt WHO är det den 10 oktober varje år  sedan 1992 som det uppmärksammas lite extra. Det är olika teman varje år och i år 2020 har vi en särskild utmaning med Covid 1-19 och all ohälsa som