Att bestämma en målvikt

Satsa på en bra start – när du ska bestämma en målvikt. Det är mycket värdefullt att lägga ner extra mycket tid i början på en behandling, eller i starten i en kontakt. Forskning visar att förhållandet mellan en klient och en terapeut etableras mycket snabbt och det som sker

Selektiv ätstörning föreläsning på Attention

Den selektiva ätstörningen föreläste jag om igår via Attention Haninge- Tyresö. En kväll med många anmälda och många frågor. Selektiv ätstörning är en relativt ny diagnos som kom med i DSM 5 2013 och på engelska heter Arfid:  Avoidant restrictive food intake disorder Restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång Yngre

Trygghetszonen med coach Annelie

Det är lätt att vara modig om du inte är rädd- lärde jag mig av Nalle Phu hösten 2005. Vi hade utskriven kopia på en anslagstavla i korridoren på kliniken i Danderyd. Och varför har jag valt att intervjua mina coachkollegor om trygghetszonen? Jo för att jag upplever i många

Du kan aldrig tänka dig frisk från en hetsätningsstörning eller ätstörning

Hetsätningsstörningen är vår senaste diagnos, och du kan inte tänka dig frisk från en ätstörning. Hetsätningsstörningen påminner  om Bulimia Nervosa med återkommande perioder av okontrollerat ätande men med skillnaden att den som drabbats inte kompenserar sina hetsätningar med extrem motion eller på annat sätt. Vilket i förlängningen resulterar i övervikt och

Yoga är inget för mig

Så gick mina tankar angående yoga, ibland är det härligt att ha så grymt fel! I min text ska jag beskriva vad yoga betyder för mig och varför jag rekommenderar det till alla jag känner varför jag har flera olika utbildningar inom yoga och mindfullness. vi får backa tillbaka till

Vad är coaching enligt mig

Sedan 2012 har professionell coaching varit det verktyg som jag använt mest i mitt dagliga arbetsliv. En kraftfull metod som består av en blandning av filiosofi, psykologi, språkvetenskap och pedagogik. Ungefär de ämnena  som jag pluggade på universitetet i slutet på 1900 talet. Professionell coaching är en kvalificerad metod för

Selektiv ätstörning

Selektiv ätstörning- hur kan vi våga prata om vad det är som fungerar och vad som inte fungerar ? Att förstå någon med ett selektivt och restriktivt ätande kan vara  väldigt ångestskapande för omgivningen. När ett barn eller ungdom uppvisar ett selektivt ätande skapar det oro hos anhöriga. Detta handlade

Konsten att pausa facebooklive 20201204

Konsten att pausa handlar dagens avsnitt det 14e i ordningen. gäst är Johanna Nilsson Föresläsare och ICF Professionell certifierad coach. Återhämtning- hämta åter, vila, pausa eller chilla, det är i glappet mellan görandet som det händer eller inte händer. Att ge kroppen och hjärna möjlighet att vila och att hitta